Zapraszamy na: „Festiwal tradycji i kultury ludowej w obejściu”


Zapraszamy na: „Festiwal tradycji i kultury ludowej w obejściu”
27.09.2020r.
Wydarzenie, które odbędzie się w Krainie Rumianku ma na celu ocalenie i popularyzację zanikających tradycji i kultury ludowej wsi poleskiej. W czasie Festiwalu na terenie wsi Hołowno w tzw. gospodarskich „obejściach” będą prowadzone warsztaty i pokazy ginących zawodów i unikalnego rękodzieła min: tkactwa, koronczarstwa, garncarstwa, kowalstwa, wypieku chleba na zakwasie, wyplatania kwiatów ze słomy techniką Wschodniego Pogranicza i warsztaty zielarskie. Festiwal uświetni 6 zespołów śpiewaczych z Polesia i Podlasia wykonujących pieśni obrzędowe w lokalnej gwarze, oraz renomowany zespół RUMENOK (3 nagrody MkiDN) ze spektaklem wg. J.Szaniawskiego „Kowal, pieniadze i gwiazdy”. Nie zabraknie także poczęstunku regionalnego i potańcówki w stodole. Autorem projektu jest dyrektor  biblioteki Pani Ewa Dąbrowska, której dziekujemy za zdobycie środków na ten cel.  Serdecznie zapraszamy 27.09.2020r na godz. 15.00 – Zarząd Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego
Zadanie „Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020”.
pobrane


6208f99eaa78316ebcbd687aa5189ee3