Warsztaty aktywizujące społeczność lokalną

To już trzecie spotkanie organizacji pozarządowych z gminy Podedwórze mające na celu zaangażowanie w życie wspólnoty lokalnej i stworzenie programu współpracy z JST. Prowadząca to Małgorzata Kotowska (pierwsza z prawej)