TEATR I MUZYKA W STODOLE

TEATR I MUZYKA W STODOLE


Ogłaszamy nabór na warsztaty teatralne i śpiewacze organizowane dla dorosłych i dzieci – mieszkańców gminy Podedwórze. Spotkania będą odbywać się w Hołownie 66. Zapraszamy 22.10.2019r na godzinę 17.00


Warsztaty będą realizowane w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie 4.5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.
Realizator operacji: Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej

Regulamin i kryteria uczestnictwa w warsztatach
teatralnych i śpiewu tradycyjnego

organizowanych przez Fundację Centrum Edukacji Ekologicznej w Hołownie 66, 21-222 Podedwórze
w okresie od 22.10.2018r. do30.06.2019r.

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 22.10.2018r.
2. Zgłoszenie swojego udziału w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Udział w warsztatach jest bezpłatny
4. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń
5. Osoba chcąca wziąć udział w warsztatach, powinna zgłosić się do biura Fundacji i wypełnić formularz rekrutacyjny na wybrane warsztaty
6. Uczestnikami warsztatów śpiewu tradycyjnego mogą być dzieci i młodzież do 18 roku życia za okazaniem pozwolenia podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna
7. Uczestnikami warsztatów mogą być mieszkańcy Gminy Podedwórze
8. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, uczestnik zgłasza rezygnację nie później, niż na 3 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów.
9. Liczba uczestników biorących udział w warsztatach jest ograniczona, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów do jednego dnia roboczego przed rozpoczęciem warsztatów, o czym powiadomi uczestników drogą e-mailową lub telefonicznie
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia oraz zakończenia warsztatów do 1 dnia roboczego przed rozpoczęciem warsztatów, o czym powiadomi uczestników drogą mailową lub telefonicznie
12. Wszelkie pytania dotyczące organizacji warsztatów należy kierować do Koordynatora telefonicznie: 510 641 258 lub e-mailowo: warzwo@op.pl
13. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją i realizacją warsztatów.

Warsztaty będą realizowane w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020