Szkolenie NGO w ramach projektu „Podedwórze Obywatelskie” finansowanego z NIW.

Organizacja szkolenia z zakresu podejmowania
inicjatyw obywatelskich,podejmowania współpracy między NGO a JST, realizacji projektów partnerskich. Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji
przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji w zakresie współpracy na rzecz
środowiska lokalnego oraz rozszerzenia i multiplikacji efektów projektu tj. zwiększenia zaangażowania i aktywności obywatelskiej oraz wzrostu udziału
kolejnych organizacji i grup nieformalnych w życiu publicznym.
Szkolenie przeprowadziła Małgorzata Kotowska eMKa Konsulting z Lublina.