Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO
PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.
Taką dotację otrzymaliśmy jako Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w partnerstwie z Fundacją Lokalnej Aktywności społecznej. Dzięki temu realizujemy projekt „Podedwórze obywatelskie”.
Zachęcamy organizacje pozarządowe do śledzenia strony Narodowego Instytutu Wolności i udział w ogłaszanych różnorodnych, dopasowanych do potrzeb sektora pozarządowego, formach wsparcia:https://www.niw.gov.pl/ . Dotacje będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Będą także ogłaszane konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków.
Nie wjest wymagany wkład własny, a rozliczenie dotacji będzie dokonywane w oparciu o osiągnięte rezultaty. Konkursy dotacyjne będą uruchamiane w ramach pięciu priorytetów Programu.
W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski.