Podsumowanie projektu teatr i muzyka w stodole

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Spektakl „Drzewo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;  opracowany przez Fundację Centrum Edukacji Ekologicznej

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

flaga UE

Leader
logo LGD JP
PROW-2014-2020-logo-kolor