INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 10 KW.

Dzięki grantowi z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, mamy od stycznia br. darmowy prąd!.

Przez wiele lat Stowarzyszenie płaciło olbrzymie rachunki (ok.15 tys. zł rocznie), więc w tych trudnych czasach jest to tym większy powód do radości!

Rekomendujemy Organizacjom pozarządowym ubieganie się o wsparcie z tego funduszu. obecnie można ubiegać się o wsparcie: https://www.niw.gov.pl/10-milionow-zlotych-na-wsparcie-iii…/

Panele Fotowoltaiczne sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #NIW
i #PROO