Budujemy „Hotele dla owadów”

Powszechne stosowanie środków ochrony roślin, niszczenie chwastów, likwidowanie miejsc ich gnieżdżenia się i zimowania (np. przez wiosenne wypalanie traw i nieużytków) to przyczyny mniejszej liczby populacji dziko żyjących owadów zapylających i innych pożytecznych owadów, które składają się na cenną bioróżnorodność środowiska, w którym żyjemy. A zatem Ochrona bioróżnorodności jest dzisiaj niezwykle pilnym wyzwaniem współczesności. To ważne zadanie rozpoczęliśmy od przeprowadzenia w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu pogadanek przez pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na temat bioróżnorodności i budowania „Hoteli dla owadów”, przez dzieci i młodzież. – Domki będą idealnym schronieniem dla pożytecznych owadów , których obecność wiąże się z szeregiem korzyści. Między innymi pomagają zapylać rośliny czy zwalczać uporczywe szkodniki w naszych ogrodach. Wiosną planujemy szkolenia dla radnych, sołtysów, sadowników i ogrodników dotyczące hodowli pszczoły murarki i trzmieli – niezwykle ważnych dzikich owadów zapylających.

 

„sfinansowano przez @narodowyinstytut wolnosci

ze środków # Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

 

252630234_402516544675179_359476567881005473_n

253206781_996525314265711_5647577811125429404_n

napis 2