Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji i Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego (w skrócie SAPL), Hołowno 66, 21-222 Podedwórze, woj. lubelskie. Zgodnie z wymogami polskiego prawa, zbiór przetwarzanych danych osobowych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO).
W celu zapewnienia poufności danych osobowych została wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.
SAPL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do SAPL obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://krainarumianku.pl/polityka-prywatnosci.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: SAPL nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i czasopism.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do SAPL oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez SAPL.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów nalezacych do SAPL możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do SAPL wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej SAPL. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala SAPL zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez SAPL wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
W przypadku płatności internetowych obsługe klienta przejmuje operator płatności – transferuj.pl lub PayPal – w zależności od tego jakiego operatora płatności wybierze klient. W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatorów płatności znajdują się na ich serwerach i są szyfrowane odpowiednimi technologiami gwarantującymi bezpieczne przeprowadzanie transakcji.

Niezapowiedziane Wiadomości

SAPL zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości SAPL rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została zaakceptowana przez klientów SAPL.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych należących do SAPL.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do SAPL przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. SAPL nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do SAPL i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez SAPL nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do SAPL mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
SAPL zachęca do zapoznania się z informacjami dotyczącymi cookies w słowniku pojęć informatycznych.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do SAPL.
W przypadku pytań proszę o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem e-mail: ewa.bilkiewicz@wp.pl

Wyłączenie Odpowiedzialności

Stworzyliśmy SAPL, aby rozwijać przedsiębiorczość w oparciu o dziedzictwo kultury i zasoby środowiska naturalnego oraz wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży. Porady, udostępniane w serwie SAPL powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
Zawarte w niniejszym serwisie artykuły zawsze zgadzają się z naszą opinią i opinią właśnie są.
Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z naszą własną.
SAPL oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.