Plener studentów Wydziału Artystycznego UMCS

Plener pod kierunkiem Jana Gryki i Roberta Kuśmirowskiego.
Sponsorowany przez fundację PKO BP.