Aktualności

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 10 KW.

Dzięki grantowi z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, mamy od stycznia br. darmowy prąd!. Przez wiele lat Stowarzyszenie płaciło olbrzymie rachunki (ok.15 tys. zł rocznie), więc w tych trudnych czasach jest to tym większy powód do radości! Rekomendujemy Organizacjom pozarządowym ubieganie się o...

Warsztaty zielarskie w Krainie Rumianku

SCENARIUSZ WARSZTATÓW ZIELARSKICH Miejsce: Manufaktura Zielarska Hołowno 18, 21-222 Podedwórze Uczestnicy: Osoby dorosłe – grupa 10 – 20 osób Czas trwania: 4 godziny zegarowe Temat: Zielarstwo i ziołolecznictwo Przebieg zajęć: 1. Spacer po ogrodzie ziołowym – doświadczanie sensoryczne. Uczestnicy warsztatów spacerują po ogrodzie ziołowym wyczuwając i rejestrując indywidualne wrażenia wzrokowe...

Panele Fotowoltaiczne dzięki PROO!

Dzięki dotacji otrzymanej w ramach NIW-CRSO założona została instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 KW. Stowarzyszenie dzięki temu uniezależni się od wysokich cen za prąd (ok 15 tys. zł rocznie) związanych z bieżącą działalnością. Koszt całej inwestycji to kwota 60 tys. zł. Gdyby nie dotacja – nie zdobylibyśmy się na taki...

Szkolenie NGO w ramach projektu „Podedwórze Obywatelskie” finansowanego z NIW.

Organizacja szkolenia z zakresu podejmowania inicjatyw obywatelskich,podejmowania współpracy między NGO a JST, realizacji projektów partnerskich. Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji w zakresie współpracy na rzecz środowiska lokalnego oraz rozszerzenia i multiplikacji efektów projektu tj. zwiększenia zaangażowania i aktywności obywatelskiej oraz wzrostu udziału kolejnych organizacji...

„ PODEDWÓRZE OBYWATELSKIE” dzięki PROO !

Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w partnerstwie z Fundacją Lokalnej Aktywności Społecznej realizuje, od maja tego roku, projekt ” PODEDWÓRZE OBYWATELSKIE”. Jest to możliwe dzięki dotacji, którą wyżej wymienione Organizacje otrzymały z PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH na lata 2018-2030. PROO, to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich....

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. Taką dotację otrzymaliśmy jako Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w partnerstwie z Fundacją Lokalnej Aktywności społecznej....