Nagroda Ministra Kultury dla zespołu Rumenok

SUKCES ZESPOŁU „RUMENOK” Z HOŁOWNA w TARNOGRODZIE

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwieńczyła całoroczną pracę zespołu nad unikalnym spektaklem obrzędowym „ Szmatnyk i wse hynsze w sely”. Nagrodzony spektakl przedstawia scenkę z życia dawnej wsi związaną z przybyciem szmatnika, który wymieniał zużyte ubrania na garnki, czy inne przedmioty niezbędne w gospodarstwie domowym. Swoje przybycie obwieszczał donośnym zawołaniem: „ Szmaaaaaaty skupuję, szmaaaaaaty….matki, matki wynoście szmatki, byle jakie parciane trzy lata nie prane…”. Przybycie szmatnika do wsi poza aspektem praktycznym czyli handlem wymiennym, było okazją do wymiany poglądów, udzielania porad gospodarskich, a niejednokrotnie waśni bądź rozstrzygania sporów sąsiedzkich. Takie oto autentyczne wydarzenie z przeszłości stało się kanwą do opracowania niezwykle barwnego przedstawienia, które zyskało uznanie jurorów. Nagroda Ministra Kultury to ogromne wyróżnienie zważywszy, że otrzymało je tylko 4 zespoły na tegorocznym – XXIII Ogólnopolskim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie . Jest to już druga nagroda MKiDN; pierwszą zespół otrzymał w 2010 oku za obrzęd „Koło moho prosa”.

Stowarzyszenie dziękuje zespołowi, za ogromną pracę społeczną na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wschodniego Pogranicza oraz promocję o zasięgu ogólnopolskim naszego regionu. W szczególny zaś sposób seniorkom : Pani Mariannie Stupak najstarszej -83 letniej członkini zespołu, Mariannie Burzec i Jadwidze Kozioł – znakomitym aktorkom, nauczycielkom gwary oddanym pracy na rzecz dobra wspólnego.

Skład zespołu: Marianna Stupak, Marianna Burzec, Monika Mazurek, Halina Bliźniuk, Jadwiga Kozioł, Elżbieta Jurek, Janina Dejneka, Agnieszka Juchno, Diana Hetman, Emilka Masiukiewicz, Jan Ciemniewski, Zbigniew Chromiec, Bartłomiej Wyrzykowski.

Zarząd Stowarzyszenia