Labirynt

Miło nam poinformować iż grupa
nieformalna „Aktywne Zaliszcze” pod patronatem Stowarzyszenia
Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Hołownie przy pomocy Urzędu Gminy
Podedwórze otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu „Labirynt
naturalny miejscem integracji mieszkańców wsi Zaliszcze” w ramach
konkursu grantowego w ramach projektu „Lubelskie Mikrodotacje FIO 3” na
łączną kwotę dofinansowania 5 000,00zł.. Projekt dofinansowany ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach projektu zostaną
zakupione tuje, ukorzeniacz i geowłóknina i zostanie zorganizowane
również spotkanie integracyjne w postaci ogniska.
Głównym celem
projektu jest zaangażowanie mieszkańców wsi Zaliszcze w działania na
rzecz lokalnego środowiska, poprzez wspólne zagospodarowanie terenu, na
którym lokalna społeczność będzie nasadzała tuje tworząc labirynt
naturalny. W ramach projektu nastąpi aktywizacja 25 mieszkańców
(młodszych, dorosłych i starszych) poprzez stworzenie im możliwości do
udziału w aktywnym uczestniczeniu w tworzeniu i realizacji naturalnego
labiryntu we wsi Zaliszcze.
Trwałym rezultatem realizacji
projektu będzie jedna zrealizowana inicjatywa w społeczności lokalnej
tj. budowa labiryntu naturalnego z tui we wsi Zaliszcze, tworząc miejsce
rekreacji mieszkańców wsi.